Postup pri reklamácií

I. Po vykonaní záručnej opravy zariadenia odovzdajte do RVS:
 1. a) nefunkčný (vymieňaný) náhradný diel
  b) čitateľne a úplne vypísaný  Protokol o servisnom a garančnom zásahu
  c) Záručný list na reklamované zariadenie – kópia – aj záznam o vykonaní ročných servisných prehliadkach
  d) ak nie je na záručnom list uvedený predajca s dátumom predaja je potrebný aj daňový doklad o kúpe zariadenia na koncového zákazníka – kópia (nie je potrebné zobrazovať cenu)
II. Pri reklamovaní náhradného dielu odovzdajte do RVS:
 1. a) nefunkčný (vymieňaný) náhradný diel
  b) čitateľne a úplne vypísaný Protokol o servisnom a garančnom zásahu (aj výrobné číslo zariadenia, v ktorom bol náhradný diel namontovaný)
  d) Daňový doklad o kúpe náhradného dielu na koncového zákazníka
III. Po schválení reklamácie vám pošleme číslo reklamačného prípadu a dobropis na faktúru za reklamovaný náhradný diel. Faktúru za servisné práce a dopravu adresujte na RBSK – Cenník servisných prác
IV. Ak vaše sídlo podnikania je vzdialené viac ako 20km od našej predajne, na základe vášho písomného oznámenia o pripravenosti spätnej zásielky (zabalený náhradný diel a všetky potrebné dokumenty uvedené v bode I. a lebo II.) objednáme prepravu náhradného dielu späť k nám na naše náklady.